Honeywell Logo

Zpět na úvodní stranu


[Vyhledávání na CD]

[Regulační technika]


[Přehled výrobků]

[Honeywell-Satronic]

[Vysokotlaké plynové ventily]


[Katalogy pro řízení spalování]

[Tipy a triky]

[Odborné články]

[Použití našich dílů]


[Kontakty]

[Smluvní partneři]


Předmluva

HONEYWELL - VEDOUCÍ FIRMA V OBLASTI ŘÍZENÍ A REGULACE SPALOVÁNÍ

Vítejte na české Internetové stránce firmy Honeywell - oddělení řízení a regulace spalování. Jako vedoucí firma v oblasti řízení malých a průmyslových hořáků a kotlů Vás zveme na prohlídku našich nových Internetových stránek.

Vzhledem k tomu, že se množství informací na těchto stránkách stále rozrůstá, doznalo toto aktualizované vydání oproti předcházejícím vydání několika změn.
Jednou z těchto změn je přídání jednoduché vyhledávací stránky. Na této stránce můžete zadat Vámi požadovaný výraz a příslušné stránky budou automatikcky prohledány. Po ukončení hledání Vám budou nabídnuty veškeré odkazy na stránky, které nějak souvisí s Vámi hledaným výrazem. Věříme, že Vám tento jednoduchý nástroj pomůže k usnadnění práce s těmito stránkami.

Další změnou bylo vytvoření stránky s přehledem výrobků a s odkazy na jednotlivé stránky. V budoucnu bychom tuto stránku rádi doplnili i o obsah a abecední rejstřík s přímými odkazy na jednotlivé stránky.

Kromě výše uvedených nových stránek jsme se rozhodli postupně vytvářet i další nové stránky, zaměřené na konkrétní výrobky, které se doposud objevovaly na menším počtu společných stránek. Jako první jsme vytvořili stránku věnovanou Plynovým regulátorům, Filtrům a Potrubním kompenzátorům. Například tyto výrobky se doposud objevovaly na společné stránce s plynovými solenoidovými ventily.
Podobně bychom chtěli vytvořit i samostatnou stránku pro servopohony plynových a vzduchových klapek a ventilů.

I nadále je pro Vás k dispozici Internetová adresa www.satronic.cz, pomocí které se můžete rychleji dostat k informacím o dílech pro kotle, hořáky a řízení spalování včetně výrobků Honeywell-Satronic.

V kapitole Odborných článků se budeme snažit průběžně archivovat zajímavé články zaměřené především na nové směry vývoje plynových zařízení a průmyslových aplikací, typy a triky pro servis plynových zařízení, přehledy nových trendů případně norem, které nějakým zásadním způsobem mění dosavadní zvykolosti a podobně.
Budou se zde také objevovat tzv. "Aplikační poznámky", které jsou většinou zaměřeny na jeden konkrétní výrobek nebo problematiku. Tyto aplikační poznámky tak budou popisovat některé postupy, jak v průběhu vývoje plynového zařízení zvolit ty nejoptimálnější prvky a jejich modifikace, budou zde popsány některé servisní postupy a v neposlední řadě také některé zajímavé aplikace.

Pro další podrobnější informace o výrobcích a službách nás můžete kontaktovat na naší adrese, telefonních a faxových číslech nebo E-mailové adrese, které získáte na stránce kontakty.

Naše výrobky jsou také nabízeny a prodávány prostřednictvím našich smluvních distributorů, některých výrobců zařízení pro vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci a jejich smluvních partnerů.

Samozřejmě, že budete-li řešit v oblasti řízení a regulace spalování určitý úkol nebo problém, jsme připraveni Vám k jeho úspěšnému a včasnému vyřešení poskytnout veškeré informace a zkušenosti, které naše firma v této oblasti má. Mezi aplikace, pro které jsou tyto výrobky určeny patří například kotle, hořáky, pece, horkovzdušné jednotky, ohřívače vody, ohřívače pro bazény a lázně a další.

Na spolupraci s Vámi se těší pracovníci firmy Honeywell.


Právní informace | Ochrana osobních údajů
Copyright © 2000 Honeywell Inc. Veškerá práva vyhrazena. Firma Honeywell si vyhrazuje právo na změny bez předchozího upozornění